Allmänna Villkor

ÖVERSIKT

Denna e-handel hanteras av Browgame Sweden AB (559157-0725). Genomgående på sidan skall termerna "vi", "oss" och "vår" referera till Browgame Sweden AB medan "sidan" refererar till https://browgame.com/*. Browgame Sweden AB tillhandahåller denna sida, alla information inkluderat, verktyg och tjänster tillgängliga från denna sida till dig, användaren, baserat på ditt godkännande av alla villkor, förutsättningar, policies och noteringar som specificeras här. 

Genom att besöka sidan och/ eller genomföra ett köp av oss, interagerar du med våra tjänster och godkänner på så sätt att bli bunden till följande Köpvillkor, i detta inkluderas även ytterligare villkor och policies som nämns via länkar. Dessa villkor gäller alla användare av sidan, utan någon begränsning gällande huruvida man är besökare, återförsäljare, kund, handlare eller tillhandahåller innehåll. 

Vänligen läs dessa villkor noga innan du använder besöker eller använder sidan. Genom att besöka sidan eller använda någon del av sidan förbinder du dig till att acceptera dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte besöka eller använda någon del utav sidan. Om dessa villkor uppfattas som ett erbjudande är godkännandet begränsat till endast dessa villkor. 

Nya funktioner och verktyg som adderas till sidan skall också inkluderas under dessa villkor. Du kan alltid hitta de senast uppdaterade villkoren på denna sida. Vi reserverar oss rätten att uppdatera, ändra eller byta ut vilken del som helst av dessa villkor genom att posta uppdateringar och/ eller ändringar på vår sida. Det är ditt ansvar att stämma av huruvida dessa villkor har förändrats sedan sist. Ditt fortsatta användande av sidan efter det att en ändring genomförts ses som acceptans och därmed godkännande av villkoren. 

Vår sida är hostad på Shopify Inc som förser oss med en e-handelsplattform och på så sätt gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

SEKTION 1 - E-HANDELSVILLKOR

Genom att acceptera dessa villkor, bekräftar du att din ålder uppfyller det lagstadgade kravet för din hemort för att få använda och genomföra köp på denna sida. 

Du förbinder dig till att inte använda produkterna för illegal verksamhet, eller bryta mot några av ditt lands lagar. 

Du får inte föra över någon form av virus eller skadlig kod till oss. Om dessa villkor bryts kan vi omedelbart häva eventuella kontrakt och förbjuda dig att använda våra tjänster framöver. 

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka dig att använda våra tjänster oavsett anledning och tidpunkt. Du är medveten om att din information (ej betalkortsinformation) kan överföras okrypterat och innefatta a) överföring över flera nätverk; och b) ändringar för att möta tekniska förutsättningar. Betalkortsinformation är alltid krypterad när den överförs mellan nätverk. 

Du förbinder dig att inte re-producera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på något sätt dra vinning av våra tjänster, utan skriftligt godkännande från oss. Rubrikerna som används i dessa villkor syftar endast till att förenkla och skall inte på något sätt begränsa tolkning och efterlevnad av dessa villkor.  

SEKTION 3 - TRÄFFSÄKERHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSBESTÄMMELSE

Vi är inte ansvariga ifall det att information på denna sida inte är korrekt, fullständigt eller nuvarande. Materialet på denna sida tillhandahålls endast som allmän information och ska inte användas som ensam grund till beslut utan att först ha stämt av informationen mot mer säker, fullständig eller tidsenlig information. All hänvisning till information på denna sida görs på egen risk. 

Sidan kan innehålla historisk information. Historisk information behöver nödvändigtvis inte vara den senast uppdaterade. Vi reserverar oss rätten att modifiera innehållet på denna sida när som helst, utan krav på oss att nödvändigtvis behöva uppdatera sidan. Du accepterar att det är ditt ansvar att ha koll på eventuella ändringar på sidan. 

SEKTION 4 - MODIFIKATIONER AV TJÄNSTER OCH PRIS

Priser på våra produkter kan komma att förändras när som helst, utan krav på oss att gå ut med information om detta. Vi reserverar oss rätten att när som helst modifiera eller sänka priset på våra produkter när som helst. 

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredjepartsleverantör för modifikationer, prisändringar, avstängningar eller rabatter på produkter. 

SEKTION 5 - PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vissa produkter och tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online genom vår e-handel. Dessa produkter och tjänster kan ha limiterade kvantiteter och faller under specifika retur och bytesvillkor som specificeras i våra villkor för Retur och Återbetalning. 

Vi arbetar ständigt för att visa en så korrekt bild som möjligt av våra produkter gällande färger och storlekar. Vi kan inte garantera att din skärm återspeglar färgerna exakt. 

Vi reserverar oss rätten, men är ej skyldiga, att begränsa försäljning av en produkt eller tjänst till någon person, geografisk plats eller land. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi reserverar oss rätten att begränsa kvantiteten av en produkt eller tjänst vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser är till föremål för förändring när som helst utan notifikation, när vi anser att det krävs. Vi förbehåller oss rätten att rabattera vilken produkt som helst, oavsett tidpunkt. Alla erbjudanden oavsett produkt eller tjänst som gjorts på denna sida är ogiltiga där dem är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvalitén på produkterna, tjänsterna eller information, eller annat material som köpts av dig via sidan motsvarar dina förväntningar, eller att problem med tjänsten kommer att korrigeras. 

SEKTION 6 - FAKTURA OCH KONTOINFORMATION 

Vi reserverar oss rätten att neka orders som läggs hos oss, oavsett vem som lägger den. Vi kan när som helst begränsa eller avbryta köp per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera orders som placerats av samma kundnummer, samma kreditkort eller samma fakturaadress. I de fall vi gör ändringar eller avbryter en order kommer vi göra försök att kontakta dig genom epost eller telefonnummer som angivits vid ordern. Vi reserverar oss rätten att begränsa eller förbjuda orders som vi anser vara placerade av dealers, återförsäljare eller distributörer.

Du förbinder dig att uppge nuvarande, fullständig och korrekt köp och kundinformation för alla köp som genomförs via sidan. Du accepterar även att direkt uppdatera din kontoinformation, emailadress och kontokortsinformation inkluderat när dessa ändras eller går ut så att vi kan slutföra din transaktion och komma i kontakt med dig vid behov. 

För mer information och detaljer, se våra villkor för Retur & Återbetalning.

SEKTION 7 - VALBARA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredjepartsleverantörer som vi inte övervakar eller har kontroll över. Du är medveten om att vi ger dig tillgång till dessa verktyg utan några garantier eller villkor. Vi har inget ansvar för vad som uppkommer/ förekommer när du använder dessa verktyg från tredjepartsleverantörer. 

All din användning av verktyg från tredjepartsleverantörer som erbjuds via sidan sker helt och hållet på egen risk och du skall säkerställa att du är bekant med och godkänner de villkor som dessa verktyg använder sig av från respektive leverantör. Vi kan även, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/ eller funktioner genom sidan. Dessa tjänster/ funktioner ska också falla under vad som nämnts i dessa villkor.

SEKTION 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Särskilt innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via våra tjänster kan innehåla material från tredjepartsleverantörer. Tredjepartslänkar på sidan kan skicka dig till tredjepartssidor som inte är kopplade till vår verksamhet. Vi är inte ansvariga för att utvärdera innehållet eller säkerheten och vi garanterar eller ansvarar inte för något material på sidor som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Vi är inte ansvariga för någon skada relaterade till köp, användning, innehåll eller transaktioner som genomförs i koppling till tredjepartsleverantörers sidor. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom dessa leverantörers policies och försäkra dig om att du förstår dem innan du genomför några transaktioner där. Klagomål, anspråk eller frågor gällande tredjepartsleverantörer skall gå direkt till dem. 

SEKTION 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår förfrågan skickar in en specifik inlaga (exempelvis via tävling) eller att du utan vår förfrågan skickar in kreativa idéer, förslag, planer eller annat material oavsett via mail, post eller annat medel, accepterar du att vi kan, när som helst, utan begränsning eller ändring, publicera, distribuera eller översätta detta i vilket medium vi anser det passar bäst. Vi behöver inte (1) hemlighålla detta, (2) betala kompensation eller (3) besvara kommentarer. 

Vi kan, men behöver inte, följa, ändra eller ta bort material som vi inte anser passa in på vår sida. 

Du bekräftar att dina kommentarer inte bryter mot några regler uppsatta av tredjepartsleverantörer, inkluderat copyright, varumärke, privat information, eller annan ägd egendom. Du accepterar även att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt material eller att det på något sätt innehåller skadlig kod. Du får inte heller använda felaktiga mailadresser, låtsas vara någon annan person eller missleda oss eller tredjepartsleverantörer. Du är personligt ansvarig för dina kommentarer och deras innehåll. Vi tar inget ansvar för någon kommentar som görs av dig eller tredjepartsleverantör. 

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt tillhandahållande av personlig information regleras av vår Integritets & Cookie Policy. 

SEKTION 11 - FEL OCH INAKTURITET

Av olika anledningar kan det vid olika tidpunkter finnas information på sidan som innehåller stavfel eller annan icke medveten, missvisande information i produktbeskrivningar, prissättning, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och produkters tillgänglighet. Vi reserverar oss rätten att rätta till alla typer av fel och missvisande information och att ändra/ uppdatera information eller avbryta orders i de fall informationen på hemsidan varit fel eller ofullständig utan att först meddela dig som kund om vårt beslut (även efter det att du lagt din order). 

Vi har inget ansvar att uppdatera, ändra eller klargöra information gällande tjänsten, eller på sidan, utöver det som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som definitivt för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver förbjuden användning som redan nämnts i dessa Köpvillkor, är det även förbjudet att använda sidan eller dess innehål: (a) för olagliga handlingar; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot något av de förbjudna användningsområdena.

SEKTION 13 - BEGRÄNSNING AV GARANTIER OCH ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi då och då kan stänga ner tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din egen risk. 

Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Inte under några omständigheter skall Browgame Sweden AB, våra styrelseledamöter, anställda, anställda, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvara för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, från din användning av någon utav tjänster eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det meddelas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

SEKTION 14 - ANSVARSSKYDD

Du samtycker till att ersätta, försvara och ej skada Browgame Sweden AB och våra patent, dotterbolag, dotterbolag, partners, distributörer, styrelseledamöter, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, gjorda av någon tredje part eller som uppkommit på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som det innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

SEKTION 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Tjänsten, sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

SEKTION 16 - UPPSÄGNING

Parternas förpliktelser och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor är giltiga om inte du eller vi säger upp dem. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och / eller vi kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - AVTALET 

Misslyckandet av att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa köpvillkor ska inte utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse. Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den författande parten. 

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG 

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Eventuell tvist skall avgöras i Svensk domstol.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA 

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget initiativ, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar. 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION 

Frågor om köpvillkoren ska skickas till oss på contact@browgame.com.